A vezetői szerepek:

1. csapatépítő:

Csoportnyi emberből kell ütőképes, összetartó munkacsapatot kialakítani, a vezető az alkalmazottakkal együtt dönt, segíti a csoportot és megérti a munka lényegét, a vezető nem rendelkezik különleges emberi tulajdonsággal vagy szaktudással

2. összekötő:

Kapocs a beosztottai és más személyek, pl. a csúcsvezetők között, ténylegesen is tagja saját munkacsapatának

3.kommunikátor:

Üzeneteket kap és közvetít az egyik személytől, csoporttól stb. a másikhoz; a vezetőnek tisztában kell lennie, hogy az üzenetek többféle csatornákon történhetnek, helyes, ha a vezető nyelvezete egyszerű és közvetlen és üzenetét többféleképpen is közli (beszéd, írás, stb.); fontos a visszajelzés

4.delegáló:

“Mással elvégeztetni a munkát” a vezető kizárólag munkával kapcsolatos felelősséget adhat át munkatársainak, azoknak, akik már bizonyítottak, ha lehet teljes feladatot delegál, meghatározza a várt eredményt, nem siet, bizalmat tanúsít

5. teljesítményösztönző:

Pl. pénz, társadalmi igény, munka, stb., mindig megdicséri a jól végzett munkát

6. teljesítményértékelő:

A jövendőbeli munkavégzést elősegítő hathatósabb módszerek fogalmazódjanak meg, ne pedig a múltat hánytorgassák fel, a hatékony vezető kevésbé bírál, inkább “nevel”, a munkatárs oldalán áll

7. konfliktuskezelő:

Igyekszik megelőzni azokat, így a kezelés kerül előtérbe, ismerni kell a konfliktus természetét, kiváltó okait, tudni kell alkalmazni a megoldások széles skáláját

8. innovátor:

Nemcsak a vezetőnek lehetnek ötletei! a vezetőnek fel kell karolni az új ötleteket-elgondolásokat

9.döntéshozó:

A vezető a döntéseket ne csak meghozza, hanem végre is hajtassa, stílusa az autokratikustól a participaténig(?) (munkatársaival közösen dönt) terjed

10. szóvivő:

A portástól az igazgatóig mindannyian jellemzik a szervezetet, amelyet képviselnek, a környezettel való kapcsolat tartás tekintetében meghatározó szerepe van az írott és az elektronikus sajtónak

11. oktató és tanácsadó:

Képes kihozni a maximumot, megtanítja beosztottait a legjobb képességeik szerinti munkavégzésre, dicsér-bírál, elismer-büntet (egyensúly!!!), a tanácsadás szemtől-szembeni komm., a vezető segítőkész, empatikus, de a segítőkész tanácsadás nem azonos a beosztott helyett való döntéssel!

Vezetői készségek:

  1. konceptuális: a vezetőnek az absztrakt gondolkodásra való képességével, rátermettségével, ügyességével kapcs. (miként hat az egyik részleg a másikra)
  2. kommunikációs: az inf., a gondolatok, az érzelmek és a beállított küldésének, közlés, ill. fogadásának a képességét jelentik, feltételezi a vezető alapvető írásbeli, szóbeli és nem verbális kommunikációs készségét
  3. interperszonális: a vezető a jó együttműködés céljából igényel, megértse és képviselni tudja mások álláspontját, kompromisszum kötés képessége, hatékony konfliktus kezelés
  4. szakmai: sajátos módszerek, technikai képességet jelent azért, hogy végre tudja hajtani a szakosodott feladatokat a szervezetben

A sikeres vezetés:

  • hatékonyság: az erőforrásokat a működés során nem pazarlóan használja fel;
  • eredményesség: a megtermelt termékek, szolgáltatások piaci értékesítésére is gondolnak;
  • oktatás: egyetemi-főiskolai diploma, posztgraduális képzés, tanfolyam, tréning; vezetést tanulni annyit jelent, mint ismereteket bővíteni, készségeket fejleszteni és magatartást változtatni; gyakorlat: iskola alatt dolgozik, munkahelyet vált