• Fiatal tudomány, a XIX. sz. első felétől beszélhetünk róla, a régi módszerrel a társadalmi szervezetek kezelhetetlenné váltak (iparosodás, népszaporulat)
 • A szociológiából, filozófiából és a pszichológiából vált le

Vezetés:

Olyan tevékenység, amely az erőforrások hatékony és eredményes felhasználására irányul bizonyos célok elérése érdekében

 • A vezetői tevékenységek csoportosítása: tervezés; szervezés; irányítás; ellenőrzés
 • Az erőforrások közül kulcsfontosságúak: emberi; fizikai; technikai; pénzügyi; információs
 • A vezetés komplexitása: rendkívül összetett folyamat a vezetői tevékenység sokféleségéből fakad. 
 • A vezetés átható jellege: nem csak az üzleti vállalkozás területére korlátozódik, hanem az élet valamennyi területét átszövi.

Vezetői típusok:

1. A vezetés szintjei szerint:

Felsőszintű vezetők: a szervezet csúcsán helyezkednek el, ált. a vezérigazgatóból és a helyetteseiből áll, ők tűzik ki a szervezet általános céljait és meghatározzák a stratégiát és a politikát, képviselik a szervezetet kifelé, együttműködnek a kormányhivatalokkal, a szakszervezetek és más szervezetek azonos szintű vezetőivel.
középszintű vezetők: pl. gyár-, üzem-, ill. főosztályvezető és az osztályvezetők, ők valósítják meg a stratégiát és a politikát, összehangolják az alsószintű vezetők munkáját.
alsószintű vezetők: a végrehajtásban résztvevőket irányítják pl. egységvezetők, művezetők.

2. A vezetés területei szerint:

 • Marketingvezetők: a cég termékeiért és a szolgáltatásért, ill. értékesítésért felelősek
 • Termelésvezetők: a tényleges előállításért felelnek  pénzügyi vezetők: a szervezet pénzügyi vagyonáért Felelnek
 • Emberi erőforrás-vezetők: emberek toborzása, felvétele

A vezetés funkciói:

 • tervezés és döntéshozatal:
  a tervezés részletes útmutatással szolgál a vezetőnek jövendőbeli teendőire vonatkozóan, innen derül ki, hogy milyen feladatok hárulnak a szervezetre és vezetőire
 • szervezés:
  ez a mindenkori helyzethez illeszkedő tevékenységek ill. ezek erőforrásainak logikus csoportosítása, a célok eléréséhez szükséges tevékenységek
  munkakörökbe→ a munkaköröket szervezeti egységekbe→ a szervezeti egységeket egységes szervezeti rendszerbe kell foglalni
 • közvetlen irányítás:
  az alkalmazottak mozgósítása;
  részei:  az alkalmazottal való kommunikálás; motiválás; csoportfolyamatok menedzselése; konfliktusok és változások kezelése
 • ellenőrzés:
  a szervezeti tevékenységek megfigyelése és azok pontosítása a célérés érdekében (ez a folyamat önszabályozó és gyakran ciklikus)