A TANANYAGBAN HASZNÁLT RÖVIDITÉSEK:

 • AK Aranykorona
 • AVOP Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program
 • EK Európai Közösség
 • EMOGA Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap
 • EMVA Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
 • ERFA Európai Regionális Fejlesztési Alap
 • ESZA Európai Szociális Alap
 • EU Európai Unió
 • FÖVÉT Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Érdekegyeztető Tanács
 • FVM Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
 • GDP Bruttó Hazai Termék
 • KA Kohéziós Alap
 • KAP Közös Agrárpolitika
 • KAT, LFA Kedvezőtlen Adottságú Területek
 • KSH Központi Statisztikai Hivatal
 • KvVM Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
 • K+F Kutatás-fejlesztés
 • LEADER Akciók a vidék gazdaságfejlesztéséért
 • MePAR Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer
 • MVH Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
 • NAKP Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program
 • NFT Nemzeti Fejlesztési Terv
 • NVH Nemzeti Vidéki Hálózat
 • NVT Nemzeti Vidékfejlesztési Terv
 • OTK Országos Területfejlesztési Koncepció
 • ROP Regionális Operatív Program
 • SAPARD Agrár- és vidékfejlesztési Előcsatlakozási Program
 • ÚMFT Új Magyarország Fejlesztési Terv
 • ÚMVP Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
 • ÚMVST Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv
 • TS Technikai Segítségnyújtás
 • VKI Víz Keretirányelv
 • VTT Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése