A betéti társaság olyan jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, ahol a tagok a társasági szerződésben vállalják, hogy közös gazdasági tevékenységet végeznek üzletszerűen (haszonszerzés céljából).
Legalább egy beltag, és legalább egy kültagja van.
A szükséges vagyoni hozzájárulást, melynek nincs min. korlátja, a tagok bocsátják a társaság rendelkezésére.
Legfőbb szerve: a taggyűlés.

Beltag

 • felelőssége korlátlan
 • ha többen vannak a felelősség egyetemleges
 • szavazatuk fejenkénti
 • személyes közreműködésre kötelezettek
 • üzletvezetésre, képviseletre jogosultak

Kültag

 • felelőssége korlátozott: csak a vagyoni betétje erejéig terjed, kivétel ha neve szerepel a cégnévben
 • szavazatuk vagyonarányos
 • személyes közreműködésre nem kötelezettek, de jogosultak
 • üzletvezetésre, képviseletre nem jogosultak

Megszűnés - átalakulás

 • ha valamennyi beltag kiválik - megszűnik, kivéve, ha
  • 3 hónapon belül új beltagot találnak
  • vagy a kültagok közkereseti társaságot alapítanak
 • ha valamennyi kültag kiválik - megszűnik, kivéve, ha
  • 3 hónapon belül új kültagot találnak
  • vagy a beltagok közkereseti társaságot alapítanak
 • végelszámolással
 • felszámolással