IV. Intézkedéscsoport: LEADER

Az átfogó cél indikátorai:

A helyi akciócsoportok által lefedett terület és népesség

Specifikus célok:

Fenntartható és versenyképes, újszerű helyi eljárások ösztönzése, a vidéki gazdasági potenciál erősödése, kulturális és természeti értékek fenntartható, komplex hasznosítása, humán infrastruktúra fejlesztése, helyi együttműködést és partnerséget elősegítő kapacitás és készségfejlesztés.

Az agrár- vidékfejlesztés kiemelt fontosságú intézkedései az ütemezés szempontjából:

Az állattenyésztés fejlesztése, a termelői szerveződések támogatása, a műszaki és technológiai színvonal fejlesztése, strukturális átalakítások a növénytermelésben, humán erőforrások fejlesztése, belvízvédelem, talajjavítás, melioráció, agrárkörnyezet és KAT intézkedések, erdősítés, falumegújítás.