III. Intézkedéscsoport:

Életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése

Tematikus fejlesztési irányok:

Vidéki vállalkozásfejlesztés, falumegújítás, a vidéki közösségek szolgáltatásokhoz való hozzáférési lehetősége.

Területi prioritás:

A területileg kiegyenlítettebb fejlődés szempontjából szükséges a vidéki életminőség és gazdaság fejlesztésére irányuló források területi koncentrálása.

Átfogó cél indikátorai:

Mezőgazdaságon kívüli gazdasági tevékenységet folytató gazdálkodók aránya, nem mezőgazdasági szektor foglalkoztatásának növekedése, önfoglalkoztatás javulása.

Specifikus célok:

Vidéki foglalkoztatási feszültségek csökkentése, a jövedelemszerzési lehetőségek bővítése, a vidéki életminőség javítása, a vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése