A II. Intézkedéscsoport:

A környezet és a vidék állapotának javítása.

Prioritások:

Környezetkímélő gazdálkodási módszerek elterjesztése, kedvezőtlen adottságú területek, erdészet, állatjóléti követelményeknek aló megfelelés

Az átfogó célhoz rendelt indikátorok:

A környezetvédelmi és tájgazdálkodási szempontokat előtérbe helyező, az agroökológiai adottságokhoz igazodó mező- és erdőgazdálkodással érintett termőterület növekedése. A víz és szélerózió által veszélyeztetett termőterület csökkenése.

Specifikus célok indikátorai:

Ellenőrzött biogazdálkodásba bevont illetve támogatásba bevont terület, agrár- környezetvédelmi program alá tartozó földterület aránya, NATURA 2000 szántó és gyepterületek aránya, KAT programban támogatott mezőgazdasági terület aránya, erdősültség %-a, elsődleges erdőtelepítés mezőgazdasági területen (ha), fás szárú energiaültetvény, állatjólléti és higiéniai célú támogatásban részesülő gazdaságok száma.