I.intézkedéscsoport:

A mezőgazdaság, az élelmiszer feldolgozás és erdészeti ágazat versenyképességének javítása

A fizikai erőforrások fejlesztése:

Megújuló energia elterjesztése, technológiai modernizáció, állattenyésztő ágazatok, élelmiszer feldolgozás, kertészet, földbirtokok rendezése, vízgazdálkodás és belvízvédelem

A humánerőforrás fejlesztése és a korösszetétel javítása:

Korstruktúra javítása, innováció és piaci orientáció a termékpályás szerveződések mentén, tudás alapú vidéki társadalom

Területi fejlesztési irány:

A termelési struktúra természeti és termőhelyi adottságokkal összehangolt módosítása.

Az átfogó célhoz rendelt indikátorok:

A mezőgazdaság jövedelmezősége, a megőrzött és létrehozott munkahelyek száma, a mezőgazdasági szektor bruttó hozzáadott értéke