Az Agrár-vidékfejlesztés prioritásait, célkitűzéseit az EMVA tengelyek mentén lehet meghatározni.

I.Tengely:

A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása,
Prioritása: minőség és hozzáadott érték növelés a mezőgazdaságban és az erdőgazdaságban, valamint az élelmiszer feldolgozásban. Általános cél: fenntartható és versenyképes élelmiszergazdaság. Specifikus cél: ismeretszerzés támogatása és az emberi erőforrás minőségének javítása, a fizikai erőforrások szerkezetátalakítása és fejlesztése valamint az innováció elősegítése, a mezőgazdasági termelés és termékek minőségének javítása

II.Tengely:

A vidék és a környezet fejlesztése.  Prioritás: a földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek figyelembe vételével. Általános cél: a mezőgazdaság és erdészet környezetbarát fejlesztése a földhasználat racionalizálásával és a természeti táji erőforrások védelme, állapotuk javítása

III.Tengely:

Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése

IV.Tengely: LEADER

A Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégia kialakításánál az integrált közelítés követelménye és módszere érvényesül. A stratégia belső konzisztenciája a tengelyek, illetve a tengelyeken belül az egyes intézkedések között érvényesül. Az Agrár-vidékfejlesztési Stratégia szervesen kapcsolódik a más területeket érintő tervezési folyamatokhoz. A Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégia a strukturális, a foglalkoztatási és vidékfejlesztési politikák összhangjára épül.