Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) mint egyetlen finanszírozási és programozási eszköz

A  A jogszabály-tervezet szerint az EU teljesen új alapokra helyezi vidékfejlesztési politikáját. A változások lényegi elemei a következők:

Egységes vidékfejlesztési alap jön létre:

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA, angolul European Agricultural Fund for Rural Development, EAFRD) néven;
Az egységes alaphoz egységes finanszírozás társul, ennek megfelelően a tagországoknak egységes vidékfejlesztési tervet kell készíteniük. (Ezzel megszűnik a jelenlegi állapot, mely szerint a vidékfejlesztési politikai intézkedéseket kétféleképpen finanszírozták, így két programot is kellett készíteni az intézkedések egy-egy csoportjára.)

Az egységes finanszírozásnak:

Megfelelően a vidékfejlesztési intézkedések teljes egészében kikerülnek a strukturális alapok finanszírozásából, az új vidékfejlesztési terv leginkább a mai Nemzeti Vidékfejlesztési Tervhez (NVT) fog hasonlítani, az új Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai közül kikerül a mai Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Programnak AVOP) megfelelő dokumentum, így természetesen Progam-kiegészítő Dokumentum, (PKD) sem készült.
finanszírozták, így két programot is kellett készíteni az intézkedések egy-egy csoportjára.)
A Strukturális Alapoktól való elkülönülés abból a szempontból mindenképpen előnyös az agrárágazat számára, hogy forrásait nem a Nemzeti Fejlesztési Terven belül, a többi fejlesztési céllal versengve kell megszereznie, mint az AVOP esetében, hanem az EMVA költségvetéséből a  Magyarországnak juttatott forrás egészére kell tervet készítenie.

A rendelet-tervezet:

Ennek megfelelően rendkívül nagyszámú intézkedést tartalmaz.
Az új rendelet-tervezet megpróbálja összegyűjteni a jelenleg finanszírozható összes vidékfejlesztési intézkedést, és ezeket az egységes intézkedéseket négy ún. tengelybe sorolja,
ezek:

  • Versenyképességi tengely
  • Környezeti-gazdálkodási tengely
  • földterület termőképességének fenntartása
  • Vidékfejlesztési tengely
  • diverzifikáció és életminőség
  • LEADER