A LEADER+ fő célja:

Horizontális partnerségen és alulról jövő kezdeményezésen alapuló kísérleti jellegű integrált fejlesztési stratégiák létrehozása, vidéki térségek közötti együttműködések fejlesztése, szereplők közötti kapcsolatrendszer fejlesztése.
Bevezetése az AVOP intézkedéseként került,  kísérleti jelleggel, amely hozzájárulhat egy térség arculatának kialakításában, több gazdasági ág is építhet a programra.

Az akciócsoport:

2005. óta 40-50 helyi akciócsoportból áll, amely megvalósítja a helyi vidékfejlesztési tervben foglaltakat. A megvalósítás részletes szabályozását a LEADER+ intézkedés Működési Kézikönyve tartalmazza.

Feladatuk:

Pályázati felhívások elkészítése, program lebonyolításának adminisztrációja, pályázatok értékelése és kiválasztása, Irányító hatóság vezetője hozza meg a végső döntést, tájékoztatást nyújtanak, tevékenységeiket a REVIK-k szakértői segítségével és törvényességi felügyelete mellett látják el, a nyertes pályázókkal támogatási szerződéseket ötnek, végül a kifizetést és a végső kedvezményezettek ellenőrzését a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal végzi.
Célterület: meghatározott települések, ahol a lakosság 10-100 ezer főig terjedhet. Kivétel Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megye, ahol a lakosok száma az 5000 főt kell elérnie. A helyi akciócsoportok tagjai csak olyan településeket lehetnek, ahol az ott élők száma 10000 fő alatti és/vagy a népsűrűség 120 fő/km2 alatti.

A helyi akciócsoport az MVH-val kötött keretszerződésben rögzíti a helyi vidékfejlesztési terv megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeget, ennek az összegnek a 15 %-a  a teljesítés függvényében a gesztor szervezettel kötött szerződés alapján kerül kifizetésre (Gesztor szervezet: a helyi akciócsoport munkaszervezete, döntéshozatalban nem vesz részt, működését konzorciumi szerződés szabályozza, pályázatokat kezel, figyelemmel kíséri a költségvetést),  a keretösszeg többi része az MVH számlájáról kerül folyósításra a kiválasztott projektekhez és ennek kedvezményezettjei támogatási szerződés alapján jutnak hozzá a forráshoz utófinanszírozás formájában.