Az intézkedés célja:

Azon gazdálkodók támogatása, akik piacorientált gazdálkodásra kívánnak áttérni és ennek érdekében a gazdaságuk szerkezetében is képesek változtatásokat véghezvinni.

Az intézkedés rövid leírása:

Az intézkedés öt éven keresztül évi 1000 euró támogatást nyújt azon gazdálkodók számára, akik vállalják a jogosultsági feltételekben foglalt kritériumokat és jelenlegi gazdálkodási rendszerüket hajlandók, illetve a támogatás segítségével képesek piacképesen jövedelmezővé tenni.

Kedvezményezettek köre, jogosultsági feltételek:

Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozó vagy teljes munkaidős őstermelő, akinek gazdálkodási teljesítménye a kérelmezés előtti évben 2-5 EUME (Európai Méretegység) között volt, mely a következő kategóriákból származik:

Kedvezményezettek köre, jogosultsági feltételek (folyt.):

  • 5-10 hektár szántó és/vagy
  • Maximum 0,3 hektár szőlő vagy gyümölcsös, üvegház vagy csemetekert és/vagy
  • 2-10 ÁE számára elegendő takarmány termelését biztosító rét (1 ha megfelel 1,4-1,8 ÁE-vel) területen, és/vagy
  • Egyéb mezőgazdasági tevékenység.
  • Rendelkezik középfokú szakmai végzettséggel vagy három év szakmai gyakorlattal,
  • Ötéves üzleti tervet nyújt be, amelyben bemutatja a gazdaság jövőbeni gazdasági életképességét, tartalmazza a fejlesztés fő mérföldköveit, a célokat, feladatokat és a szükséges beruházás és egyéb tevékenységek adatait.

Az intézkedésre fordítható forrás (2004-2006; EU és hazai összesen): 24 000 000 euró