Az intézkedés célja:

Az erdőterület és az erdők környezetvédelmi, gazdasági, szociális-közjóléti szerepének növelése.

Az intézkedés rövid leírása:

A támogatás háromféle támogatástípusból áll:

  • erdőtelepítési első kivitel (létesítés) – a mezőgazdasági művelésű területek erdősítése és szükséges esetekben az ezt kiegészítő, a létesítéshez tartozó, igazolt többletköltség igényű  munkák,
  • az erdőtelepítések ápolása és védelme az erdőtelepítési első kivitelt követő maximum öt évig,
  • erdőtelepítési jövedelempótló támogatás az erdősített területek után maximum húsz éves időtartamon  keresztül a jövedelem kiesés fedezésére.

Kedvezményezettek köre:

A támogatás magánszemélyek és ezek társaságai valamint önkormányzatok és ezek társaságai tulajdonában levő, továbbá állami tulajdonú mezőgazdasági területek vonatkozásában adható.
Állami területek esetében csak a létesítés (első kivitel) költsége támogatható. Állami területek magánbérlője is jogosult ápolási és jövedelempótló támogatásra, ha 20 évre szóló bérleti szerződése van.

A támogatásra való jogosultság általános kritériumai:

a pályázó jövedelmének legalább 25 %-a mezőgazdasági tevékenységből származik, és a munkaidejének legalább 50 %-át mezőgazdasági tevékenységre fordítja.     

Az intézkedésre fordítható forrás (2004-2006; EU és hazai összesen): 79 678 000 euró