Az intézkedés célja:

Kedvezőtlen adottsági területeken a helyes gazdálkodási gyakorlatnak megfelelő gazdálkodók támogatása, a környezetvédelmi követelményeknek eleget tevő mezőgazdasági célú földhasználat biztosítása.

Ilyen:

Kompenzációs támogatás kifizetése azon gazdálkodók számára, akik a 1257/1999/EK Tanácsi rendelet vonatkozó cikkelyei szerint olyan területeken gazdálkodnak, amely egyrészt alacsony hozamú és nehezen megművelhető, bruttó termelési értéke nem éri el az országos átlag 80 %-át, a népsűrűség nem éri el az országos átlag 50 %-át és a mezőgazdaságból élők aránya nagyobb mint 8,25 %, másrészt: fokozottan savanyú talajú területek, extrém sótartalmú területek, extrém vízgazdálkodású területek, extrém fizikai jellemzők (agyag vagy homoktalajok).

A kedvezményezettek köre:

Minden mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó természetes és jogi személy, a következő kritériumok figyelembe vételével: az egész gazdaságban betartják a helyes gazdálkodási gyakorlat szabályait, a minimális gazdaság méret 1 hektár takarmánytermő terület (a kifizetés kizárt: őszi és tavaszi búza, rizs, napraforgó, kukorica, cukorrépa, burgonya, ipari növények és zöldségek termesztésénél.), a gazdálkodási tevékenység folytatása a KAT területeken a kompenzációs támogatás első kifizetésétől min. 5 évig, egyéb irányelvek betartása.

Az intézkedésre fordítható forrás 2004-2006: 81 418 000 euró