Az intézkedés célja:

Olyan mezőgazdasági gyakorlat elterjedésének elősegítése, amely az erőforrások fenntartható használatán, a környezet és természeti értékek megőrzésén, a vidéki táj értékeinek megóvásán, valamint minőségi termékek előállításán alapszik.

Az intézkedés 5 éves periódusra vállalt ösztönző támogatásokat különböző környezetkímélő módszerek alkalmazásáért, a különböző szintű vállalásokat feltételező célprogramokon keresztül.

Célprogramok:

Szántóföldi agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport, gyepterületek agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport, ültetvényekre vonatkozó agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport, vizes élőhelyekhez kapcsolódó agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport, extenzív állattartáshoz kapcsolódó agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport, kiegészítő agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport.

Kedvezményezettek köre:

Természetes és jogi személy, aki magyarországi mezőgazdasági tevékenységből származó jövedelemmel rendelkezik és megfelel a következő kritériumoknak. Ezek: magyarországi regisztrációval rendelkezik, vállalja valamelyik agrár-környezetgazdálkodási célprogram végrehajtását 5 éven keresztül, esetleg kikötött további jogosultsági feltételeknek is megfelel és teljesíti a gazdaság teljes területén a helyes gazdálkodási gyakorlat előírásait.
Az intézkedésre fordítható forrás 2004-2006: 307 317 000 euró