Az AVOP 3. prioritása: a vidéki térségek fejlesztése

Intézkedései:

„A vidéki térségek fejlesztése” című prioritás legfőbb célja a vidék felzárkózásának elősegítése. Ezen belül csökkenteni a vidéki térségekben kialakult gazdasági és társadalmi hátrányokat, javítani a vidéki lakosság életminőségét, életfeltételeit, jövedelmi helyzetét, és ez által megelőzni, mérsékelni a kistelepülések elnéptelenedését, elöregedését, a humán potenciál további romlását, a gazdaság jobb infrastrukturális ellátottságú (városi) térségekbe áramlását, a vidék tájelemeinek és arculatának további erózióját.

Az említett általános szakterületi cél az alábbi részletes célok megvalósításával érhető el:

  1. A vidéki gazdasági potenciál fejlesztése, a foglalkoztatás javítása: amely a jövedelemszerzési lehetőségek és tevékenységi körök bővítésével, a vidéken előállított termékek, szolgáltatások skálájának, hozzáadott értékének és minőségének növelésével, valamint az értékesítés és marketing hatékonyabbá tételével érhető el. A mezőgazdasági termelés infrastruktúrájának javítása és a termelőknek nyújtandó szolgáltatások bővítése és színvonalának emelése jelentősen hozzájárul a termelés hatékonyságának, így a mezőgazdaságból élők jövedelem színvonalának emeléséhez. A fent felsorolt konkrét célok megvalósításának eredményei új munkahelyek teremtése és régiek megőrzése, szolgáltatások, mikro-, és kisvállalkozások létrejötte, amelyekhez elengedhetetlen feltétel a vidékre általánosan jellemző tőkehiány mérséklése, a vállalkozási kedv és kezdeményezőkészség fokozása, ösztönzése.
  2. A vidéki környezet vonzóbbá tétele: A vidéki térségek épített, kulturális és természeti értékeinek megőrzése és megújítása nemcsak egy, a helyben élők számára vonzó élettér kialakítását alapozza meg, de a vidékre irányuló turizmus és a kereskedelmi szolgáltatások fejlődéséhez is jelentősen hozzájárul. A cél megvalósítása elősegíti az egészséges vidéki környezet, a kultúrtáj fenntartását is.
  3. Kísérleti minta értékű integrált kistérségi programok kidolgozása és megvalósítása: A vidéki közösségek társadalmi és gazdasági kohéziója erősítésének hatékony eszköze kistérségi szintű integrált vidékfejlesztési tervek készítése és megvalósítása. Ennek kapcsán megvalósul a vállalkozói, civil és önkormányzati szektor együttműködése, a különböző ágazatok közötti integráció, a térségben megvalósítandó fejlesztések koherenciája és érvényesülhetnek a szinergikus hatásai. Fontos következménye a közösségi részvétellel kialakított és megvalósított programoknak a vitális közösségek, és a jövőjüket formálni képes aktív vidéki társadalom kialakulása.