Az AVOP 2. prioritása:

Az élelmiszer feldolgozás modernizálása
Intézkedései: a mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése

Az intézkedés célkitűzései:

Az intézkedés célkitűzése a mezőgazdasági termékfeldolgozás és értékesítés infrastruktúrájának fejlesztése, a termékek minőségének emelése és konkrét piaci igényeket kielégítő, illetve új piaci lehetőségeket kihasználó termékek előállítása. További fejlesztési terület az élelmiszerbiztonság és a környezetvédelem színvonalának javítása is. Az intézkedés egy modernizációs célrendszer mentén realizálódik, az alábbiak szerint:

Globális célok:

A mezőgazdasági termelés és feldolgozás jövedelemtermelő képességének javítása, az ember egészségének és jólétének javítása, a környezet védelme.

Specifikus célok:

A mezőgazdasági termékek feldolgozását végző vállalkozások versenyképességének javítása, a feldolgozás és az értékesítési csatornák közötti kapcsolat racionalizálása és javítása, az élelmiszerbiztonság és az élelmiszeripari termékek minőségének javítása, a környezetterhelés csökkentése a hulladékok és melléktermékek jobb kezelésével és hasznosításával, a dolgozók munkafeltételek javítása az élelmiszer-feldolgozás területén.

Operatív célok:

Szerkezetátalakítást szolgáló fejlesztések, korszerűsítést és a termelési költségek csökkentését szolgáló fejlesztések, új, magasabb feldolgozottságú, innovatív termékek előállítására irányuló fejlesztések, a különböző értékesítési csatornákhoz való alkalmazkodást elősegítő fejlesztések, az élelmiszerbiztonsággal és minőséggel összefüggő fejlesztések, a környezetterhelést csökkentő és a hulladékkezelést szolgáló fejlesztések, korszerűsítések, a munka feltételeit javító fejlesztések.

Az intézkedés leírása:

Az intézkedés keretein belül azok a fejlesztések részesülnek támogatásban, melyek a fenti célok közül legalább egyet teljesítenek. Az egyes szakágazatok területén nem támogatható beruházásokat a Program-kiegészítő Dokumentum 3. melléklete (A támogatásból kizárt beruházások) sorolja fel.

Az intézkedés az alábbi fejlesztéseket támogatja:

  1. ingatlan építése és megszerzése a földvásárlás kivételével; ingatlan korszerűsítése, bővítése, átalakítása,
  2. új gépek és berendezések beszerzése és üzembeállítása, beleértve a számítógép szoftvert is,
  3. általános költségek, mint például az építészek, mérnökök és tanácsadók díjai, megvalósíthatósági tanulmányok, szabadalmak és licencek vásárlása az (a) és (b) pontban hivatkozott költségeken túlmenően, és legfeljebb az ilyen költségek 12 %-a erejéig

A fejlesztések alapvetően a feldolgozás korszerűsítésére irányulnak, amelyek magukban foglalják a technikai-technológiai, a környezetvédelmi, az élelmiszer-higiéniai fejlesztéseket, mint a termékek minőségi, innovatív fejlesztését, a változó piaci igényekhez igazodó termékválaszték szélesítését. A támogatással érintett szakágazatok modernizálása révén életképesebbé, gazdaságosabbá tehető a hazai mezőgazdasági alapanyag-termelés, megtartható és biztonságosabbá tehető az élelmiszerek piaca, valamint minőség növelése révén növelhető az élelmiszer választéka, és színvonala.

Kedvezményezettek:

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint belföldi illetőségű, és belföldi székhelyű jogi személyiség, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amely a támogatott fejlesztést Magyarországon valósítja meg. Ezen túlmenően, a Szerződés I. mellékletében szereplő mezőgazdasági termékeket feldolgozó szakágazatokban (a halfeldolgozás kivételével) működési engedéllyel rendelkezik.