Törzsrészvény

 • legtipikusabb, mert nem fűződik hozzá különleges jog - legforgalomképesebb
 • minden részvény törzsrészvény, amely nem tartozik a további kategóriák egyikébe sem

Elsőbbségi részvény

(névértékük összesen az alaptőke max. 50%-a lehet)

 1. osztalék elsőbbségi részvény
  • a többi részvényeket megelőzően vagy annál kedvezőbb mértékben jogosít osztalékra
  • együtt járhat a szavazati jog korlátozásával
 2. likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbségi részvény
  • a jogutód nélkül megszűnő társaság vagyonfelosztásakor először részesülnek a felosztásra kerülő vagyonból
 3. szavazatelsőbbségi részvény
  • többszörös szavazati jogot vagy vétójogot is biztosít (max a névértékhez viszonyított szavazati jog tízszerese lehet)

Dolgozói részvény

 • az alaptőke felemelésekor a munkavállalók számára ingyenesen vagy kedvezményesen kibocsátott részvények
 • korlátozottan forgalomképesek, mert csak a dolgolói és nyugdíjasai tulajdonában lehetnek

Kamatozó részvény

 • az alapító okiratban meghatározott mértékű kamatra és osztalékra jogosít
 • az összes névértékük nem haladhatja meg az alaptőke 10%-át
 • csak névre szóló lehet
 • a kamat akkor is megilleti a tulajdonost, ha a társaságnak adott évben nincs nyeresége

Saját részvény

 • előfordulhat, hogy Rt. megveszi saját részvényeinek egy részét (max. 10%)
 • szavazati jog nem jár vele
 • a részvényt egy éven belül el kell idegeníteni

Átváltoztatható kötvény

(csak feltételesen részvény)

 • a kötvény tulajdonosa a kötvény lejártakor kérheti a kötvény átváltoztatását részvényre
 • a Rt. köteles átváltani
 • csak névre szóló lehet

Elővásárlási jogot biztosító kötvény

 • az alaptőke emelésekor elővásárlási jogot biztosít az új részvényre
 • csak névre szóló lehet