Az AVOP 1. prioritása:

A versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban

Intézkedései:

A prioritás intézkedései a mezőgazdasági, az erdőgazdasági és a halászati termék-előállítás versenyképességét kívánják növelni. Az igénybe vehető támogatások a termelési költségeket csökkentő beruházásokra, az állattartó telepek rekonstrukciójára, az új szervezeti struktúrához igazodó telepek kialakítására, de különösen a viszonylag rövid idő alatt eredményt hozó gépvásárlásokra, a termék-minőséget javító technológiák, termelési eljárások bevezetésére, magas teljesítőképességű biológiai alapok termelésbe vonására, valamint csak nemzeti források felhasználásával a szőlő-, és a gyümölcsültetvények faj-, és fajtaszerkezetének, telepítési rendszerének korszerűsítésére ösztönöznek. A termelés műszaki-technikai, technológiai megújítása egyúttal a termékek hozzáadott értékének növelését is segíti, továbbá messzemenően érvényesíti a környezet- és természetvédelem, az állatelhelyezés javításának szempontjait is. Fontosnak tekinti az erdészeti és a halászati tevékenységek feltételrendszerének, elsősorban a beruházások hatékonyságának a javítását, erdőgazdálkodásban ezen túlmenően az erőtulajdonosok társulásainak létrehozását. Kedvezőbbé teszi a munkaerő korstruktúráját, képzettségét és alkalmazkodó-készségét, különösen elősegíti a gazdálkodók piaci-, vállalkozói ismereteinek bővítését. Az intézkedések eredményeként a termelés erőforrásainak összehangolt, hatékonyságot fokozó működtetése várható, amely az egyéni gazdálkodók körében különösen fontos.

A  prioritás célja és számszerűsítése:

Alapvető cél a mező- és erdőgazdasági, továbbá halászati termelés modernizálása, strukturális támogatása, konkrétan: a termelés fajlagos költségeinek csökkentése, technikai-technológiai megújulás, a termelékenység növelése, a termelési szerkezet javítása,  a termékek minőségének javítása, a mezőgazdasági munkaerő, a mezőgazdasági vállalkozók jobb korstruktúrájának kialakítása, a képzettségi szint emelése.

A prioritás leírása:

A mezőgazdasági termelés versenyképességének növelésére irányuló prioritás komplex célrendszere közös keretbe helyezi a termelési eszközök és erőforrások korszerűsítését, eredményesebb hasznosítását, a költségkímélő technológiák alkalmazását, ösztönző fejlesztéseket, a működtetésükhöz szükséges munkaerő szakképzettségének növelésével. Mindezek hatására, a mezőgazdasági termelés fajlagos költségeinek csökkentése, a termelékenység javulása, a termelési- és a tevékenységszerkezet korszerűsítése érhető el. A termékek minőségben és választékában is javuló aránya kedvezően befolyásolja az értékesítést, a termelés, a termelésben résztvevő vállalkozások jövedelmezőségét, a vállalkozók és alkalmazottaik megélhetését. A prioritás vidéki térségek fenntartható fejlődését kedvezően érinti azáltal is, hogy az erdőgazdálkodás és a halászat szervezeti és szakképzettségi feltételeinek javítását is célul tűzte ki.

A prioritás részesedése az AVOP költségvetéséből: 57%