Az operatív programok listája:

Prioritások:

  • Gazdaság fejlesztése – Gazdaságfejlesztési Operatív Progra
  • Közlekedés fejlesztése – Közlekedésfejlesztési Operatív Program
  • Társadalom megújulása – Emberi Erőforrások Fejlesztése Operatív Program és Humán Infrastruktúra Operatív Program                                                         
  • Környezet és energiafejlesztés – Környezet és Energiafejlesztési Operatív Program

Pénzügyi felosztási terv:

Az Európai Unió költségvetésének kohéziós politika fejezetéből 2007-        2013-as időszakra 22,4 milliárd euró uniós forrás áll a rendelkezésünkre. Ezt egészíti ki a magyar állami hozzájárulás, amely a teljes felhasználható keret 15 %-át teszi ki, így összesen 26,2 milliárd eurót fordíthatunk fejlesztésekre.

Kötöttségek az alapokon belül:

A közlekedés fejlesztés célkitűzés alá eső Közép-Magyarországra jutó uniós forrás 1861 millió euró, technikai segítségnyújtás a teljes keret legfeljebb 4 %-ig, tartalékképzés a források 3 %-ig, az Európai Területi Együttműködés célkitűzés pénzügyi kerete: 338 millió euró.