A II. Nemzeti Fejlesztési Terv = Új Magyarország Fejlesztési Terv

Átfogó céljai:

(a forrásokat két területre összpontosítják) a foglalkoztatás bővítése, a tartós növekedés elősegítése.
A foglalkoztatás bővítése: egyén foglalkoztathatósága, munkaerő kereslet bővítése, munkaerő piaci környezet.

Tartós növekedés elősegítése:

Versenyképesség javítása, gazdaság bázisainak szélesítése, üzleti környezet fejlesztése.

A stratégiai célokhoz kapcsolódó területi prioritások: gazdaságfejlesztés, közlekedésfejlesztés, társadalmi megújulás, környezeti és energetikai fejlesztés, területfejlesztés, államreform.

Gazdaságfejlesztés:

Innovatív és tudásalapú gazdaság megteremtése, kis és középvállalatok jövedelemtermelő képességének javítása, üzleti infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése.
Ennek a megvalósítására szolgáló programok:

 • Gazdaságfejlesztés Operatív Program
 • Emberi Erőforrások Fejlesztése Operatív Program
 • Regionális fejlesztési Programok.

Közlekedésfejlesztés:

Az ország nemzetközi elérhetőségének javítása, térségi elérhetőségek javítása, városi és agglomerációs közösségi közlekedés fejlesztése, áruszállítás, logisztika közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése. Megvalósítására szolgáló programok:

 • Közlekedésfejlesztés operatív program
 • Régiók operatív program

Társadalmi megújulás:

Foglalkoztathatóság javítása, alkalmazkodóképesség javítása, oktatási rendszer társadalmi és gazdasági igényekhez való rugalmas alkalmazkodásának erősítése, az oktatás eredményességének és hatékonyságának növelése, a hozzáférés javítása, az esélyteremtés erősítése.
Megvalósítására szolgáló programok:

 • Emberi Erőforrások Fejlesztési Operatív Program
 • Humán Infrastruktúra Operatív Program.

Környezeti és energetikai fejlesztés:

Egészséges és tiszta települések, környezetbiztonság növelése, vizeink jó kezelése, természeti értékeink jó kezelése, környezetbarát energetikai fejlesztések, fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése. Megvalósítása:

 • Környezet és Energiafejlesztés Operatív Program
 • A régiók operatív programja

Területfejlesztés:

Regionális központok megerősítése, megújuló vidék, elmaradt térségek komplex felzárkóztatása, Balaton a Duna és a Tisza vidékének fenntartható fejlesztése. Megvalósítása:

 • ERFA finanszírozású operatív programja
 • A Közép-magyarországi Regionális Operatív program
 • Gazdaságfejlesztési Operatív Program
 • Nemzeti Agrár- vidékfejlesztési Stratégia
 • Környezet- és Energiafejlesztési Operatív Program
 • Regionális operatív programok.

Államreform:

Közigazgatás megújítása, közszolgáltatások korszerűsítése. Megvalósítása:

 • Közigazgatás Megújítása Operatív program
 • Közszolgáltatások Korszerűsítése Operatív Program.