Operatív programok:

Gazdasági Versenyképesség Operatív program (GVOP), Humán Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (HEFOP), Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP), Agrár- és Vidékfejlesztés Operatív Program (AVOP), Regionális Fejlesztési Operatív Program (RFOP),

A GVOP célkitűzései:

Tudásalapú gazdaság és az innovációs kapacitások fejlesztése, a technológia intenzív ipar és szolgáltatások fejlesztése, a kis és középvállalkozások fejlesztése a gazdaság dualitásának csökkentése érdekében. (Négy prioritása: beruházás-ösztönzés, kis és középvállalkozások fejlesztése, kutatás-fejlesztés és innováció, információs társadalom és gazdaságfejlesztés)

A HEFOP célkitűzési:

Az EU társadalmi és gazdasági fejlettségi szintjéhez való konvergencia elérése a foglalkoztatási szint növelésével, a munkaerő versenyképességének javításával, a társadalmi befogadás elősegítése. (prioritásai: aktív munkaerő-piaci politikák támogatása, társadalmi kirekesztés elleni küzdelem támogatása a munkaerő piacra történő belépés elősegítésével, az egész életen át tartó tanulás és az alkalmazkodóképesség támogatása, az oktatási és szociális valamint egészségügyi infrastruktúra fejlesztése

A KIOP céljai:

Környezet védelme és javítása, a közlekedési hálózat javítása a hazai közlekedési infrastruktúrába történő beruházásokkal. (prioritásai: környezetvédelem, közlekedési infrastruktúra fejlesztése.)

Az AVOP céljai:

Mezőgazdasági termelés és élelmiszer feldolgozás versenyképességének javítása, a vidék felzárkóztatásának elősegítése. (prioritása: a versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban, az élelmiszer feldolgozás modernizálása, vidéki térségek fejlesztése.)

Az RFOP céljai:

A magyarországi régiók kiegyensúlyozottabb fejlődése érdekében a természeti, kulturális értékekben gazdag térségek belső erőforrásokra építő fenntartható fejlesztése, vonzó települési környezet kialakítása és a gazdaság potenciál fejlesztése, tekintettel a hátrányos helyzetű kistérségekre, a helyi szereplők alkalmazkodóképességének és együttműködésének erősítése (prioritásai: turisztikai potenciál erősítése, térségi infrastruktúra és a települési környezet fejlesztése, a humán erőforrás fejlesztés regionális dimenziójának erősítése.)