Kapcsolatrendszer:

Stratégiai program → Operatív program → Operatív alprogram → Projektek → Pályázat

A stratégiai program: 

A stratégiai programban kell meghatározni a program célkitűzéseit, prioritásait, alprogramjait és intézkedéseit.

Az operatív program:

Ezután kell elkészíteni az operatív programot. Az operatív program az egyes projektek részletes leírásán felül azokat több évre szóló, egységes, integrált fejlesztési programmá foglalja össze. Bemutatja az egyes projektek kapcsolódási pontjait egymáshoz és együttes hatásukat a kistérség fejlődésére.
Az operatív alprogram kapcsolatot teremt a stratégiai program és a projektek között. Rendszerbe foglalja az azonos cél megvalósítását szolgáló projekteket, projektcsoportokat képez.

A projekteket:

A projekteket úgy kell megtervezni, kialakítani, hogy lehetővé váljon a megvalósítás pénzügyi és tartalmi, szakmai ellenőrzése.

A projektek elkészülése:

A projektek elkészülését követően lehet támogatás igénybevétele céljából pályázatot benyújtani.
A vidéki térségek adaptációját elősegítő intézkedések pályázatainak elbírálásánál az alábbi szempontokat kell érvényesíteni:

  • Partnerkapcsolatok (partneri viszonyt kell kialakítani a pályázók, mind pedig más települési szereplők között a pályázott fejlesztések megvalósítása érdekében),
  • SAPAR programban lehetősége van a pályázónak a program intézkedései komponenseinek összekapcsolására,
  • Külső források koordinált felhasználása
  • Illeszkedés a térségi, regionális fejlesztési programokhoz, tervekhez,
  • Több évre szóló tervezés (SAPARD program pályázati rendszere lehetővé teszi a több évre szóló fejlesztések felvázolását)