Az integrált vidékfejlesztés:

A vidéki térségek fejlesztésével foglalkozik. A  fejlesztés tartalma mellett a fejlesztés megvalósításához való eljutás folyamata is legalább akkora jelentőséggel bír.

Integrált vidékfejlesztés formái:

Vidéki területeken folyó,  sok-szektoros -> kölcsönösen erősítő, ‘soft’ (társadalmi szervezetek, tudás) és ‘hard’ (infrastruktúra), kis léptékű

Integrált vidékfejlesztés folyamatai:

Alulról jövő kezdeményezés (bottom-up), helyi részvételen és partnerségen alapszik, helyi emberek <-> helyi kormányzat – szervezetek <-> kormányzat – kormányzat <-> kormányzat
Az integrált vidékfejlesztés megvalósításához szükséges bizonyos előfeltételeknek való megfelelés.

Az integrált vidékfejlesztés feltételei:

Szektorok közötti együttműködés – csapatmunka, a különböző szektoroktól és szintekről származó források koncentrációja (költségek, személyek), prioritássor felállítása, korrekt politikai keret, a helyi és a regionális önkormányzatok erős elkötelezettsége, erős partnerség

Az integrált vidékfejlesztés eszközei:

Alkalmazkodó mezőgazdaság, diverzifikált gazdaság, természeti erőforrások hatékony használata, környezeti funkciók fejlesztése, kultúra, turizmus, üdülés ösztönzése.