Mindkét fogalom a vidékfejlesztés (CAP második pillére) négy vezérelvébe tartozik:

A multifunkcionalitás:

(Többféle feladatot ellátó, vállaló) elvével azt kívánják elérni, hogy a gazdák megfelelő ellenszolgá1tatást kapjanak azért a sokoldalú tevékenységért (például: vidéki kulturális örökség megőrzése), amelyet a fogyasztók és a társadalom általános elvárásainak teljesítésért végeznek, miközben egyes alternatív jövedelemforrásokat is fel kell tárni

A multiszektoralitás:

(A tevékenységi kör más szektorok, ágazatok, tevékenységek irányába való terelése) értelmében támogatni kell a vidéki térségek gazdaságát új jövedelem és foglalkoztatási lehetőségek megteremtésével, vidéki szolgá1tató ágazatok létrehozásával és további bővítésével, valamint a tájkép, a vidéki kulturális örökség megőrzésében való érdekeltség megteremtésével.