A fenntarthatóság nem egyszerűen például a természeti vagy az értékes épített környezet fenntarthatóságát jelenti, hanem kapcsolódik a helyi fejlesztések négy tartóoszlopához: emberekhez, gazdasághoz, környezethez és az intézményekhez.

Kritériumok:

Társadalommal, közösséggel, egyénekkel szemben:

A fenntarthatósághoz a fejlesztésnek a következő elveket kell szolgálnia: jogszerűség, demokrácia, biztonság, méltányosság, egyenlő bánásmód, javuló életminőség, önkormányzó közösség a központi, dekoncentrált, kormányzati intézményekkel társas viszonyban, hagyományok tisztelete.

Gazdasággal szemben:

Fenntarthatóságához a fejlesztésnek a következő elveket kell szolgálnia: segítsen megerősíteni és változatossá tenni a környék gazdaságát, biztosítsa a helyi lakosság jelentős előnyhöz jutását a helyi tevékenységek által, támogassa a környék hosszú távú haladását a pusztán rövid távú előnyökkel szemben, kerülje el a káros környezeti és egyéb addicionális következményeket, hatásokat bárhol a nemzeti, regionális vagy helyi gazdaságban.

Környezettel szemben:

A fenntarthatósághoz a fejlesztésnek a következő elveket kell szolgálnia: tisztelje a természetes rendszereket és a környezet integritását, csökkentse a nem megújuló nyersanyagok és energiaforrások felhasználását, a természeti erőforrásokat nem használja fel gyorsabban, mint ahogyan azt a természet meg tudja újítani, minden felhasznált forrás hatékony hasznosításáról gondoskodjon, kerülje el a szennyezést és más kedvezőtlen környezet hatásokat

Intézményekkel szemben:

A fenntarthatósághoz a fejlesztésnek a következő elveket kell szolgálnia: járuljon hozzá az intézmények, beleértve a civil társadalom megerősítéséhez, építsen ki és tartson fenn társulási, kooperatív viszonyokat ne okozzon finanszírozhatatlan költségeket a jövőben