Európa továbbra is hitt a verseny erejében, azonban megértette, hogy ki kell egyenlíteni a régiók esélyeit, ki kell hozni minden régióból a legtöbbet. Ezért pénzügyi alapokat állítottak fel, melyek az elmaradott régiók infrastruktúráját, a helyi gazdaság diverzifikálását, a munkaerő képzettségét, valamint a különböző gazdasági ágazatok termelékenységének fejlesztését tűzték

A regionális politika finanszírozása jelenleg négy alapból történik. Az alapokat különböző időpontokban állították fel, és működésüket először az 1988-as reform során koordinálták. A cél az alapokból származó pénzösszegek hatékonyabb felhasználásának elősegítése volt. ki célul.

A strukturális alapok feladatai:

Pénzügyi alap létrehozása infrastruktúra fejlesztése, helyi gazdaság diverzifikálására, munkaerő képzésére és átképzésére, gazdasági ágazatok fejlesztésére.

A strukturális alapok:

Különböző időpontokban hozták őket létre, működésüket először az 1988-as reform során koordinálták, célja az alapokból származó pénzösszegek hatékonyabb felhasználása.

Strukturális alapoknak nevezzük a következő alapok együttesét:

Európai Regionális Alap (ERDF), Európai Szociális Alap (ESF), Európai Mezőgazdasági orientációs és Garancia Alap Orientációs része )EAGGF FT). Ezek az alapok 1995-től bővülnek a Halászati Orientáció Pénzügyi Eszközeivel (FIFG)

Európai Regionális Fejlesztési Alap 1.:

A strukturális alapok legjelentősebb összetevője, mert a regionális politikára szánt összegek legnagyobb része (kb 45 %) ezen keresztül  jut el a tagországokba.

Európai Regionális Fejlesztési Alap 2:

Feladata a gazdasági és társadalmi kohézió elősegítése,  regionális egyenlőtlenségek felszámolása és a régiók fejlesztése.
Támogatásait a versenyképességet növelő infrastruktúra fejlesztésére, új technológiát és innovációk bevezetésére, információs társadalom fejlesztésére, nemek közötti esélyegyenlőségre, és a nemzetközi határokon átnyúló és interregionális együttmüködésekre koncentrálja.

Európai Szociális Alap:

Célja: a munkaerőpiac alkalmazkodó képességének növelése (fiatal munkavállalók esélyeinek növelése, humánerőforrás fejlesztésében való részvétel, oktatási rendszer hatékonyságának növelése és jobb költséghatékonyság.

EMOGA orientációs részlete:

Mezőgazdaság termelékenységének és a szektorban dolgozók bérének növelése, mezőgazdasági termékek piacának stabilizációja, átképzés és nyugdíjba vonulás támogatása

Halászati orientáció Pénzügyi Eszközei:

Célja: a közösség vizeinek halászata, halállomány újratelepítése, versenyképes vállalkozások létrehozása.