• amikor a gazdálkodó szervezet befejezi a tevékenységét jogutód nélkül, de fizetőképes
 • a cégbíróság teszi közzé a cégközlönyben
 • az eljárást a végelszámoló folytatja le, aki:
  • a kötezelezettségeket lejárattól függetlenül teljesíti
  • a követeléseket behajtja
  • a vállalat vagyonát szükség szerint érvényesíti
  • ha a vagyon nem fedezi a kötelezettségeket a felszámolási eljárást elindítja
  • végelszámolási zárómérleget, záró adóbevallást és zárójelentést illetve vagyonfelosztási javaslatot készít, amelyeket megküld az adóhatóságnak, majd értesíti a cégbíróságot az eljárás befejezéséről, aki törli a gazdálkodó szervezetet a cégjegyzékből