Felszámoló feladatai

 • felméri a gazdálkodó szervezet vagyoni helyzetét és a vele szembeni követeléseket - ez alapján megállapítja a felszámolás ütemtervét és az annak végrehajtásához szükséges költségeket
 • meghatározza a felesleges munkaerő leépítéshez szükséges intézkedéseket
 • joga van az adós által kötött szerződéseket azonnali hatállyal felmondani, kivéve a magánszemélyek lakáscéljára szolgáló helyiségekre fennálló bérleti szerződését, kollektív szerződést és a mezőgazdasági haszonbérleti szerződést
 • gondoskodni kell az adós használatában lévő mezőgazdasági földterületek termőképességének fenntartásáról és a környezetvédelmi követelmények betartásáról
 • a hitelezők érdekében megtámadhatja az adós 1 éven belül kötött bizonyos szerződéseit
 • közbenső mérleget készít 1 év elteltével illetve ha az adós összes kötelezettségét sikerül teljesíteni
 • legkésőbb 2 év elteltével felszámolási zárómérleget a bevételek és kiadások alakulásáról kimutatást, záró adóbevallási és zárójelentést köteles készíteni

Felszámolás során a tartozások kiegyenlítésének a sorrendje

 1. a felszámoló költségei (munkabér, végkielégítés, a vagyon értékesítésével illetve a követelések érvényesítésével kapcsolatos költségek, a felszámoló díja...stb.)
 2. záloggal, óvadékkal biztosított követelések
 3. záradékjellegű követelések pl.: kártérítési járulék
 4. magánszemélyek nem gazdasági tevékenységéből eredő követelései pl.: garancia vagy jóváírás esetén
 5. köztartozások (adók, TB tartozások)
 6. a többi hitelezői követelés