A jogorvoslat eszközei
Kifogás
Kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetőleg a választás és a választási eljárás megsértésére hivatkozással bárki benyújthat, az elkövetéstől számított 3 napon belül. A választási bizottság a benyújtott kifogásról 3 napon belül dönt.
A kifogásnak tartalmazni kell:
a jogszabálysértés megjelölését
a jogszabálysértés bizonyítékait
a kifogás benyújtójának nevét, címét, fax számát, v. E-mail címét Ha a választási bizottság megítélése szerint a kifogás elbírálására nem az a választási bizottság jogosult, amelyhez benyújtották, átteszi az ügyet az elbírálásra jogosult választási bizottsághoz, amely köteles az ügyben eljárni.
Ha a kifogás elkésett, vagy nem tartalmazza a kötelező elemeket, a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. A kifogás a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási bizottság azonban az eljárást hivatalból folytathatja.
Ha a bizottság a kifogásnak helyt ad:
megállapítja a jogszabálysértés tényét
a jogsértőt eltiltja a további jogszabálysértéstől a választási eljárást vagy annak a jogorvoslattal érintett részét megsemmisíti és megismételteti.
Ha a választási bizottság a kifogásnak nem ad helyt, azt elutasítja.
Fellebbezés
A választási bizottság elsőfokú határozata ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett jogi személy fellebbezést nyújthat be.
Fellebbezést lehet benyújtani:
jogszabálysértésre hivatkozással
a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.
Nincs helye fellebbezésnek a másodfokon eljáró választási bizottság által hozott határozat, valamint az Országos Választási Bizottság határozata ellen.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell:
a jogszabálysértés megjelölését
a jogszabálysértés bizonyítékait
a kifogás benyújtójának nevét, címét, fax számát, v. E-mail címét
Fellebbezési eljárás
Fellebbezésről az annak elbírálására jogosult választási bizottság a beérkezéstől számított 3 napon belül dönt. Ha a választási bizottság megítélése szerint a fellebbezés elbírálására nem az a választási bizottság jogosult, amelyhez benyújtották, átteszi az ügyet az elbírálásra jogosult választási bizottsághoz, amely köteles az ügyben eljárni. Ha a fellebbezés elkésett, vagy nem tartalmazza a
kötelező elemeket, a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. A kifogás a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási bizottság azonban az eljárást hivatalból folytathatja.
A másodfokon eljáró választási bizottság a fellebbezéssel megtámadott határozatot helybenhagyja, vagy megváltoztatja.
Bírósági felülvizsgálat
A másodfokon eljáró választási bizottság által hozott határozat, valamint az Országos Választási Bizottság határozata ellen bármely bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett jogi személy bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be.
Bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással
a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.
Bírósági felülvizsgálatra csak akkor kerülhet sor, ha a választási eljárásban a fellebbezési jogot kimerítették, vagy a fellebbezés e törvény rendelkezései szerint kizárt. A határozatot hozó szervnél kell benyújtani 3 napon belül. A kérelemben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
Bírósági felülvizsgálati eljárás
Az ügyvédi képviselet kötelező. Nem peres eljárás keretében, három hivatásos bíróból álló tanácsban határoz. 3 napon belül dönt. A bíróság a megtámadott határozatot helybenhagyja, vagy megváltoztatja.
Határozatát a személyes adatok kivételével nyilvánosságra hozza.
További jogorvoslatnak helye nincs.
Az új választójogi törvények a bírói jogvédelmet általánossá teszik, a bírói jogorvoslat lehetőségét a választási eljárás minden fázisára kiterjesztik. A választási jogszabályok, illetőleg alapelvek megsértése miatt kifogással lehet élni. A választási bizottság kifogásról döntő, illetve egyéb elsőfokú határozata ellen (az Országos Választási Bizottság határozatait kivéve) pedig fellebbezés nyújtható be, amelyről magasabb szintű választási szerv dönt. A választási bizottság másodfokú határozata, továbbá az Országos Választási Bizottság határozata ellen végül bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani. Nincsenek külön választási bíróságok, a rendes bíróságok járnak el, amelyek nemperes eljárásban három napon belül döntenek.