A helyi önkormányzatok feladatainak megfelelő igazgatási szervezetek és források (Charta 6.cikk)
1.    A helyi önkormányzatok - anélkül, hogy ez törvény általánosabb rendelkezését sértené - a helyi szükségletekhez való alkalmazkodás és a hatékonyabb igazgatás érdekében maguk határozhatják meg belső igazgatási felépítésüket. A helyi önkormányzatoknál az alkalmazási feltételeknek olyanoknak kell lenniük, hogy lehetővé tegyék magasan képzett személyi állománynak a teljesítmény és a szakértelem alapján történő alkalmazását. E célból megfelelő képzési lehetőségeket, díjazást és előléptetési rendszert kell kialakítani.
Összefoglalva: az önkormányzati szerv nem képes igazgatási feladatokat ellátni, ezért létre kell hozni egy igazgatási szervet a napi operatív tevékenység végzésére. (polgármesteri hivatal) A Charta előírja, hogy legyen az igazgatási szervet működtető szakmailag képzett, rátermett, hozzáértő személyi állomány, amelynek rendszerszerűen biztosítani kell a képzését, továbbképzését, anyagi és erkölcsi előrejutását.
A helyi feladatok gyakorlásának feltételei (Charta 7.cikk)
1. A választott helyi képviselők hivatali körülményeinek biztosítania kell feladataik szabad gyakorlását.
2. A választott helyi képviselők jogosultak a hivataluk gyakorlása közben felmerült kiadásoknak megfelelő anyagi ellenszolgáltatásra, és ahol ez felmerülhet, a jövedelemkiesés és az elvégzett munka megtérítésére, valamint megfelelő szociális juttatásokra.
3. Az olyan tisztségeket vagy tevékenységeket, amelyek összeférhetetlenek a választott helyi tisztség viselésével, törvénynek vagy alapvető jogelvnek kell meghatároznia.
•    A helyi önkormányzatok saját pénzügyi forrásokra jogosultak, amelyekkel hatáskörük keretein belül szabadon rendelkeznek.
•    Pénzügyi forrásainak feladataikkal arányban kell állnia.
•    Pénzügyi forrásainak legalább egy részét olyan helyi adók és díjbevételek teszik ki, amelyek mértékének meghatározására – jsz. keretei között – e szerveknek van hatáskörük.
•    A lehetőségekhez mérten a helyi önkormányzatoknak juttatott támogatások nem köthetők meghatározott feladatok ellátásához.
A helyi önkormányzatok pénzügyi forrásai (Charta 9.cikk)
1. A helyi önkormányzatok a nemzeti gazdaságpolitika keretein belül megfelelő saját pénzügyi forrásokra jogosultak, amelyekkel hatáskörük keretein belül szabadon rendelkeznek.
2. A helyi önkormányzat pénzügyi forrásainak az Alkotmányban és jogszabályokban meghatározott feladataikkal arányban kell állnia.
3. A helyi önkormányzatok pénzügyi forrásainak legalább egy részét olyan helyi adók és díjbevételek teszik ki, amelyek mértékének meghatározására – jogszabályi keretek között – e szerveknek van hatáskörük.
4. Azon pénzügyi rendszerek, amelyeken a helyi önkormányzatok pénzügyi forrásai alapulnak, legyenek eléggé sokrétűek és rugalmasak ahhoz, hogy lehetővé tegyék – amennyiben ez a gyakorlatban lehetséges – a feladatok megvalósításához szükséges költségek tényleges alakulásával való lépéstartást.
5. A pénzügyileg gyengébb helyi önkormányzatok védelme szükségessé teszi olyan pénzügyi kiegyenlítési eljárások, illetőleg ezekkel egyenértékű intézkedések intézményesítését, amelyek célja a számításba jövő pénzügyi források egyenlőtlen elosztása, valamint a teljesítendő pénzügyi terhek által okozott hatások korrekciója. (az államnak a védelem céljára kiegyenlítő alapot kell létrehoznia)
Az ilyen eljárások, intézkedések nem csökkenthetik a helyi önkormányzatoknak a saját feladatkörüket illető döntési szabadságát.
6. A források rájuk eső részének meghatározása során megfelelő formában ki kell kérni a helyi önkormányzatok véleményét.
7. A lehetőségekhez mérten a helyi önkormányzatoknak juttatott támogatás nem köthető meghatározott feladatok finanszírozásához. A támogatások juttatása nem korlátozhatja a helyi önkormányzatoknak a hatáskörükön belüli önálló döntéshozatali jogát.
8. A beruházási célú hitelfelvétel érdekében a helyi önkormányzatok a jogszabályi kereteken belül jogosultak a nemzeti tőkepiacon megjelenni.
( Magyarországon az önkormányzatok megszorításai: az önk. csak azt a típusú helyi adót vetheti ki, amelyről a helyi adókról szóló tv. rendelkezik a helyi adó mértékét szintén a tv maximálja, attól az önkormányzat felfelé nem térhet el Valójában a központi adók annyira megterhelik a lakosságot, hogy a helyi adók további kiterjesztésére nincs is lehetőség)