A közigazgatási tevékenység lényeges ellátása és annak tényszerű eredménye. A tevékenység ellátása szakkérdés, amelyet szakszerűen kell kezelni. A közigazgatás szakértői tevékenység: a szakkérdéseket maga a közigazgatási szerv tisztázza, s csak akkor vesz igénybe külső szakértőt, ha a maga ereje kevésnek bizonyul. A közigazgatási szakszerv érvényes döntést hoz vagy intézkedést tesz.
A közigazgatás szervezi, harmonizálja a társadalom tagjainak a kapcsolatát, abban integrál, konfliktushelyzeteket megelőz vagy megold, végeredményben kényszer és tolerancia időszerű alkalmazásával. E cselekvőségében önálló, és aktivitásával a társadalmi rend fenntartását szolgálja a maga eszközeivel.
Önálló azoktól akiknek az érdekében működik, de nem független azoktól. A bíró érdektelen döntése meghozatalában. A közigazgatás érdekelt abban, hogy tevékenysége eredményes legyen, hogy a közrend tevékenysége által valósuljon meg.
Az állampolgár beleszületik a társadalomba, annak közigazgatási viszonyaiba is.A lakosságot igazgatják nem pedig önmagát igazgatja.
A közigazgatás általános funkciója, általános feladatának betöltése a közrend, a közbiztonság, a társadalmi viszonyok és kapcsolatok egységes rendben való tartása, a társadalom szervezetszerű működésének fenntartása.
A közigazgatás nem a kormányzás meghosszabbítása, nem egyszerűen a kormányzati szerveknek a végrehajtó-foganatosító szerve.
A közigazgatás mindig helyzetek, tények kiértékelése alapján működik: egyszerre értékracionális és célracionális.
A közigazgatás eredményessége, hatékonysága nem jelent többet, mint hogy az elfogadható. Annak alapján a lakosság, az érintettek megteszik azt, ami tőlük elvárható. A közigazgatás sohasem magában üdvözít: ha nem találkozik működése trendjében a lakossággal,  a jogalanyok egyetértésével, ha aktivitásukat befolyásolni nem képes, a közrend nem szilárd, a közigazgatás pedig látszatfunkció, értelmetlen és tartalmatlan.