Az államilag szervezett társadalom vezérlése, irányítása, a társadalom működésének meghatározott általános célok szerint való összehangolása.
Döntésekben fejeződik ki, amelyeknek általános tartalma célok kijelölése a társadalom számára, azok elfogadtatása és megvalósításának vezérlése országos és nem országos szinten. Az előbbi az állám kormányának tevékenysége az utóbbi a területi önkormányzatoké.
A kormányzás közcélú irányító tevékenység: szervezettséget és szervezetiséget feltételez. Nem jogi tevékenység: tehát rendeltetése és célja közvetlenül nem a jogalkalmazás, sem nem a jogalkotás.
Nem független azonban az érvényes jogtól.: ha a lenne pusztán parancsolgatásból állna.
Ugyanaakkor nem az alkotmány és a törvények alkalmazása és végrehajtása a lényege. A kormányzati döntések tartalma, egy részük kétségtelenül egy törvény végrehajtatásának is értelmezhető. Nagy részük azonban az aktuális közcélok adott helyzetben ésszerűnek elképzelt megvalósításáról rendelkezik.
A kormányzáshoz a törvények támpontot adnak, hogy mi a működés szabályossága, és alig tartalmaznak eligazítást arról, hogy e tevékenység mennyiben lehet eredményes.
A kormányzásnak mint irányításnak és vezérlésnek két alapvető kritériuma van:
–jogszerűség és eredményesség, a mai világban e kettő csak együtt fogadható el - ( érték és célorientáltság.
Tehát a kormányzati tevékenységnek nem az a lényege, hogy jogot alkot – mint a parlament – és nem az, hogy jogot alkalmazzon – mint a bíróság. Ugyanakkor feltétele a törvény megtartása, és napjainkban igen gyakran alkalmazott eszköze a jogi szabályozás: rendeletalkotás.
Kormányzati funkció a tényleges kormányzati tevékenység ellátása és annak tényszerű eredménye.
Állandó állami célok az állam és államilag szervezett vagy irányított társadalmi rend fenntartása, a társadalmi viszonyok és kapcsolatok jogilag elismert rendjének védelme, a társadalmi konfliktusok általlnos megoldása.