I.A jogszabály előkészítése
a.) társadalmi helyzetelemzés és a hatályos jog felülvizsgálata abból a szempontból, hogy az j tv.
     Kibocsátására, hatályon kívül helyezésére van-e szükség
b.) a célba vett új szabályozás elveinek lehetséges tartalmának kijelölése,
c.) az előbbiak alapján az eltervezett jogszabály formájában való megfogalmazása
d.) a jogszabálytervezet egyeztetése továbbá a kormányzati határozat parlament elé terjesztése
e.) a parlament ellenőrzi az addig elvégzett valamennyi műveletet, és véleményt alakit ki
II.a jogszabály kibocsátásának műveletei:
a.) a törvényalkotói döntés meghozatala
b.) a törvény kihirdetése
A felsorolt műveleteket részben közig. Szakszerv, többnyire minisztériumi szervezetegység végzi, részben jogalkotói döntéshozatalra jogoslt szerv, olyan munkamegosztásban, hogy a törvénytervezet előkészítésében a közigazgatási szerv  közreműködése rendszerint érdemi-tartalmi jellegű javaslatformálás, a jogszabály kibocsátásában pedig eljárás-adminisztratív feladat teljesítése, ami abból áll, hogy gondoskodik a törvény kihirdetéséről.
Nagyobb törvényelőkészítő munkálatok során nemzetközi összehasonlítás végzése: eredményeként néhány törvény más ország hasonló tárgyú törvényének adaptációjaként jelenik meg.
-vizsgálni kell, hogy új anyagi jogszabályozás esetén az összhangban álljon az eljárásjoggal és fordíta
–a tervezett törvény bevezetése milyen költségkihatásokkal jár
–a bevezetés milyen felkészülést igényel
–bizonyos szabályozási körökben hatástanulmány készítése
–a szabályozás bevezetéséből vagy annak elmaradásából származó károk becslése
–a törvény kihirdetése a hivatalos lapban
A jogalkotási eljárás legáltalánosabb szabályaihoz tartoznak a következők:
–jogszabályt csal jogalkotásra jogosított szervek alkothatnak törvényes eljárásuk során
–az alapvető, lényeges, általánosan mérvadó jogszabályokat törvényi formában kell megalkotni
–törvény a legfőbb népképviseleti testület jogalkotói döntéséből keletkezhet
–jogszabály nem tartalmazhat olyan rendelkezést, amely az alkotmánnyal vagy az országra nézve
érvényes nemzetközi jogszabállyal ellentétes
–ha a javaslat olyan rendelkezést tartalmaz, mely hatályos törvénnyel vagy rendelettel ellentétes
     akkor azok egyidejű módosításáról, illetőleg hatályon kívül helyezéséről kell kifejezetten rend.
–a jog szabályai nem lehetnek egymásnak ellentmondó tartalmúak, az alacsonyabb jogforrási
szintű jogszabály nem lehet ellentétes magasabb tartalmúval
–a jogalkotásra jogosult szerv nem lehet egyben jogalkalmazó szerv
A jogalkotás az az eljárás, amelyben a jogalkotásra jogosult szervek, és az ezek munkáját előkészítő, segítő, kiszolgáló közigazgatási szakszervek szabályos eljárásban együttműködnek jogi szabályozás céljából, amelynek az eredménye végül a hivatalosan kihirdetett jogszabály.