Szereplői

  • munkavállalók
  • munkáltatók
  • állam (gazdasági kormányzat)

Az egyezkedéseik tárgya a munkafeltételek és a bérek.
A munkaügyi vitákban a munkavállalókat és a munkáltatókat, az általuk létrehozott érdekvédelmi szervezetek képviselik.

Hazai gyakorlatban a bérmegállapítások három szintje körvonalazódik

  • makroszint: az Érdekegyeztető Tanács (ÉT), a Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsa (KIÉT), Köztisztviselői Érdekegyeztető Fórum (KÉF) és a kormány közötti tárgyalások:
    • ajánlás formájában határozzák meg, hogy a következő évi kereset-növekedésnek célszerűen mi lehet a minimális átlagos és maximális mértéke
    • megállapodást kötnek a kötelező legkisebb bérösszegről (minimálbér)
  • mezoszint (középszint): ágazati szintű tárgyalások a tárcaszintű érdekegyeztető fórumok által az ágazati kollektív (keret) szerződések megkötésével
  • mikroszint: munkahelyi (vállalati) szinten zajló tárgyalások, a helyi kollektív szerződések megkötése érdekében (munkahelyi érdekegyeztető tanácsok)