Mint jogi tevékenység a törvénykezés a bíráskodás funkciójának betöltése. Jogi tevékenység, amelynek célja, rendeltetése, tartalma, lényege közvetlenül a jogi nromativitást érintő döntés hozatala: Elsődlegesen a jog hivatalos alkalmazása é a jog alkotása. Jogi tevékenység mindenekelőtt a bírói ítélkezés és a jogalkotó szervek jogalkotása.
A törvénykezés előfeltétele, hogy célja a törvények megtartatása, döntéhozatal csakis a jogszabályok alapján, illetőleg törvényesen elismert jogok és kötelezettségek alapján. Ez a bíráskodás funkciója.
Az ítélkezés csakis az érvényes jog által kötelezett. Az elfogulatlanság, pártatlanság vagy bármilyen elkötelzettség, amely a döntést befolyásolhatná formálisan kizárt. Ha ezek nem állnak fenn a bíráskodásnak nincs racionális értelme.
A bírói ítélet alanyi jogok fenntartását vagy hiányát állapítja meg, alanyi jogokat vagy kötelezettségeket keletkeztet, megváltoztat vagy megszüntet. Ha a döntés pozítiv tartalmú, jogerős akkor végrehajtható. Ezzel a jogi feltételezettséget, mint elképzelést valóságos ténybe fordítja.
A bírói döntés:
Jogparancs, amely általánosan érvényes, de nem jogszabály. Kötelezően előírja azt, hogy valaki mikor pontosan mit tegyen vagy ne tegyen. Pl. 15 napon belül fizessen meg x forintot.
A bírói döntés alanyi jogosultságról és alanyi kötelezettségről szól és nem másról.
Egy joerős bírói döntésből eredő alanyi jog vagy kötelezettség jóval nehezebben változttható meg, mint egy jogszabály tartalma.