Felelősségteljes lehet valakinek a jogosultsága, illetőleg kötelezettsége. Akiről ilyen viszonyban van szó, az a felelősség alanya, s rendszerint a jogviszony alanya is.
Az alany fogalma más a kategórikus normában és más a hipotetikus és diszjunkt normában.
A normába rendezet viszony mint jogviszony kapcsolatot jelent két vagy több alany között. A kapcsolat csak alanyokra vonatkozhat, ezért a jogviszonyban legalább két alanynak kell lenni. Valaki önmagával kapcsolatban nem állhat, csak másokkal.
A kategórikus normában az alany általánosan kifejezett, amelyből nem lehet közvetlenül felelősséget megállapítani.
A felelősség meglétéről a hipotetikus és diszjunktív normákból lehet következtetést levonni. Ezekben az alany személyeknek bizonyos köre.
Ha a normatív tartalom szerint az alanyi mivolt nem önmagában, hanem más alanyhoz képest értelmezhető, akkor minden jogviszonyban legkevesebb két alany szerepel.
Az egyik alany mint magatartást tanúsító nevezhető egonak, s az, vagy azok, akit e magatartás érinthet alternek.
Annak a helyzetnek a leírása, amelyben az alany – ego – felelősséggel tartozik, más alany – alter – helyzetét is érinti, vagy közvetlen  - direct – vagy közvetett – indirect – módon.
–ha például a jogszabály arról szól, hogy “ aki mást megöl “ milyen felelősségszegést követ el nyilvánvaló, hogy két alanyról van szó: az egyik, aki ( ego )  - a jelen esetben a jogellenes cselekvő – aktív alany - , a másik pedig az a “ más “ - alter - , akinek a sérelmére a cselekményt elkövetik – passzív alany. A példa klasszikus kötelezettségről szóló felelősségi szabály.
Ha a jogszabály kimondja, hogy a tulajdonost megilleti a tulajdonában álló dolog birtoklása, használata, akkor arról van szó, hogy ki a TULAJDONOS – ego . Ezt úgy értjük, hogy minderre
MÁS – alter – nem jogosított. A tulajdonos tehet valamit a tulajdonával ez alapján a szabály aktív alanya. Bárki más potenciálisan nem tevésre köteles és ebben az értelemben passzív alany. A példa a klasszikus jogosultságról szóló felelősségi szabály.
A büntetőjogi felelősség alanya az, aki felelősséggel tartozik. A tulajdonjogi jogosultság alanya az, akinek felelősséggel tartoznak. Az elsőben az alany aktív, mint kötelezett. A másodikban az alany aktív, mint jogosított.