Változatok szerint feltételes szabály. ( változatokat egybefűző )
A hipotetikus jogi magatartási szabályok egyetlen körben határozzák meg a feltételességet. Ha valami megállapítható, akkor abból ez és ez következzék. Diszjunktiv szabály esetében a kiindulás hasonló. : ha valami megállapítható, ehhez következmények tartoznak.  A norma kijelentés szerkezete:
“ ha ... akkor... vagy ..... vagy “.
A norma tartalma feltételes.  A feltételesség, mint változatok szerinti érvényesség jelenik meg. - a diszjunktivitás a rendelkezés tulajdonsága: a szabály nem arról szól, hogy egyedül mi lehet érvényes és szabályos, hanem, hogy változatok közül MELYIK  lehet érvényes és szabályos.
A diszjunktivitás nem az alanyra, hanem tulajdonságaira vonatkozik. Nem az a kérdés, hogy ki a norma alanya, hanem hogy az alanynak mit kell vagy lehet tennie meghatározott helyzetben.
Pl.a károkozó vagy az eredeti állapotot tartozik visszaállítani, vagy ehhez szüksége pénzbeli szolgálttást teljesíteni. - a kötelezettség fajtájából való választás lehetősége., azonban nem feltétlenül tetszőleges: kötött sorrendje is lehet. Ebben az esetben a vagy, vagy elemei nem azonos erősségüek.
-tehát lehet az, hogy a hibás szolgáltatást elsősorban kijavítással kell rendezni és másodsorban jöhet számításba annak mással való elvégeztetése, vagy elállás a szolgáltatástól és helyette kártérítés követelése.
A diszjunktív jogi normák gyakran megengedő normák. Tévedés lenne azt állítani, hogy ezekben nincs imperatívusz ( parancsolás ) . A “ vagy...vagy” szerkezet alapján csak a választás lehetősége adott. Ezen az alapon alternatív normáknak is nevezhetők: valamelyik változatot KELL  választani.