Feltétlen vagy abszolút norma.Egy jogszabály ha bizonyos magatartást rendel el többnyire arról szól., hogy milyen magatartást szabad vagy nem szabad tanúsítani. Az emberi magatartás vagy tevés vagy nem tevés. Előrelátható, hogy bizonyos esetekben tenni kell valamit má esetekben pedig nem kell megtenni valamit. Egy bizonyos magatartás elrendelése ebben az értelemben vagy a magatartás megparancsolásával vagy megtiltásával fejezhető ki.
Egy normatív kijelentés mind megparancsoló, mind megtiltó szabályként kifejezhető. Gyakorlatilag viszont az figyelhető meg, hogy a hatályos jogszabályok rendszerint ezzel csak ritkán élnek. Ha meghatározott cselekedetett vár el, mint tevést akkor megparancsolás lesz, ha pedig a szabály arról rendelkezik, hogy bizonyos cselekedetektől tartózkodni kell, ezeket megtiltja.
Az ésszerű gyakorlat arra törekszik, hogy a szabály tartalmának kifejezése egyértelmű és megérthető legyen.
Ha a norma absztrakt értelmének a “ kell hogy legyent “ tartjuk – akkor nyilvánvaló, hogy a szabály elemei ehhez képest nyerik el értelmüket.. Ez mint elvont tartalom, egyetlen kategóriában fejezi ki  normát a “ kell” fokozatai közül való értelmezési tartományokban, parancsként, tiltásként, megengedésként.
Az elvont tartalom – kifejezése szerint – különösen
feltétlen - ( categoricus )
feltételes - ( hypotetikus )
változatokat egybefűző ( disjunctív )  lehet.
Ezen az alapon kategórikus, hipotetikus és diszjunkt normákat különböztetünk meg.
 A kategórikus norma:A normatív tartalom szerint differenciálatlan és tartalmilag közvetlenül feltétlen. Olyan viszonyokról rendelkezik, amelyek tárgyszerűen, azaz a szabályozásnak tárgyaként eleve általánosként vannak és ezeket eleve általánosként fejezi ki.
Feltétlenül érvényes és valamennyi valóságos normatív megjelenési módban ugyanazt jelenti. Ebből következik, hogy közvetlenül nincs  igazságértéke.
Kategórikus norma például az, hogy az ember jogképes.
–a gyermekkorú személy büntetőjogilag nem felelősségre vonható
–törvényt kizárólag országgyűlés alkothat
–igazságszolgáltatást csak a bíróságok végezhetnek
Ezek kategórikus normatiív kijelentések. Nincs változatuk, kivételük é nincs ellenérvelésre lehetőség.
Egy kategórikus norma nem a kifejezés formája alapján, hanem az elrendelt tartalom jelentése folytán általános és feltétlen szabály. A kategórikusság  a normatív rendelkezésben nem formai hanem tartalmi mozzanat.