Az adott helyen és időben érvényes jogszabályok összessége. Hatályos az a jogszabály, amely érvényes és amelyet a jogalkalmazó szerveknek alkalmazni kell, a jogalanyoknak pedig jogszabályként figyelembe venni. A hatályosság a jogszabály általános rendelkezése arról, hogy a szabályt alkalmazni kell, meg kell tartani ill. Meg kell tartatni, vagyis felhasználható.
A kodifikált jog egyik lényeges tulajdonsága a hatályosság.
A hatályosság a jogszabálynak az érvényessége, amit maga a jogszabály állapít meg. A hatály megállapítása mindig jogszabályi rendelkezés. Épp ezért egy jogszabály hatálytalanságát egy másik jogszabály mondhatja ki, azt hatályon kívül helyezi.
Ha a gyakorlat a szabályt nem alkalmazza vagy máshogyan alkalmazza akkor a szabály érvényes, legfeljebb nem érvényesül.
A hely és az idő a jogszabály érvényességének térbeli és időbeli meghatározása: ezek nélkül a hatályosság értelmetlen kijelentés. Az adott helyet és időt egyaránt jogszabály állapítja meg.
Érvényes az a jogszabály, melyet érvényes jogalkotási eljárásban, érvényes alakban mondtak ki, szabályszerűen kihirdettek és nem helyezték hatályon kívül, vagy érvényességét nem függesztették fel.
A jogszabályok összessége: valamennyi hatályos jog együtt, tehát jogalkotói hatáskörben alkotott jogszabályokból áll, amelyeket megfelelő alakban alkottak meg és hirdettek ki.
A hatályos jog változtatható, hatályon kívül helyezhető jogszabályokból áll.