A jogi norma kifejezés értelme többféle. A jelenlegi hazai szóhasználatban jelenthet jogi szabályt, illetőleg jogszabályt.
Egy jogszabálynak legalább négyféle értelmezési változta van. Ha egy jogi szabály értelmét kíséreljük meg bemutatni, akkor előfeltételezünk egy jogszabályt, és annak változatait.
Tegyük fel, hogy a jogi szabályosság elvont értelmének a kifejezése alapformaként a jogszabály, mint tárgy jog.
A tárgy jog tartalmának általános bemutatása négyféle gyakorlati változatban lehetsége:
A jog értelmezési tartományai:
1.) Törvényi: valamely jognak az értelmét jogszabály határozza meg.
2.) Bírói értelmezés: Valamely jognak az értelmét bírói döntés állapítja meg.
3.) Jogtudományi ért.: valamely jognak az értelmét a jogtudomány mutatja be – vélemény arról,
   hogy valamely jogot hogyan lehetne érteni.
4.) Köznapi gyakorlati értelmezés: valamely jognak az értelmét az emberek hogyan tudják.. Mit
   értett meg, mit használt fel a köznapi gyakorlat
A jogszabály általánosan kötelező, a bírói döntés pedig nem jogszabályként, hanem jogi parancsként kötelező. Jogtudományi kifejezés ma már nem lehet kötelező – a római joggal ellentétben – nincsenek fölruházott jogtudósok.  Az, hogy az egyes emberek, hogyan értenek egy jogszabályt, azonosítható azzal, hogy mit képzelnek arról, vagyis ez a hatályos jog érvényességét nem érinti. A jogszabály nem tudása a jogi következményektől nem mentesít.
A jogalany az, akire  nézve a jogszabály jogosultságot vagy kötelezettséget állapít meg. A jogalanyok viselkedése bármilyen lehet, akár csak véleményük, elképzelésük a jog szabályairól.: ezek alapján a jogszabály szövege és abban kifejezett értelme nem változik.
A jogalkotás jogszabályok alkotásával, módosításával és hatályon kívül helyezésével foglalkozik. Tárgya a hatályos jog. A jogalkotásra jogosított szervek döntik el, hogy egy jogszabály legyen, változzon  a tartalma, vagy ne legyen. Elvileg bármit elrendelhetnek, legfeljebb a bírák nem úgy alkalmazzák. Vagy a jogtudomány annak másféle értelmet tulajdonít. Vagy a köznapi gyakorlatban a jogalanyok nem hajlandóak tudomásul venni. Mindezeknek az lehet az eredménye, hogy a jogszabály alig vagy egyáltalán nem érvényesül.
Az az elképzelés, hogy egy szabályt elég a jogalkotónak jogszabály formájában kimondani, és máris asszerint történik minden az esetek többségében: mágikus hit.
A mai világban a hatályos jognak egyik feltűnő tulajdonsága folytonos változása. Így nagyon gyakran más jogszabályokkal való összhang hiánya mutatkozik, az sem ritka, hogy egy bizonyos jogszabály egy magasabb színtű jogszabályból nem vezethető le.
A jogszabályt minden esetre nem a kinyilatkoztatás kedvéért, hanem azért alkotnak mindenhol a világban, hogy az a társadalom gyakorlatában érvényesüljön.