A jog valóságos érvényesülésének előfeltételezettsége. Ez az absztrakt jogviszonyok összességének és az érvényesülő tényleges jogviszonyok összességének viszonya.
A jogról abban az esetben lehet valamit tudni, ha tisztában vagyunk annak működésével. A jogról természetesnek vesszük, hogy létezik. Ha jog mindenütt és mindig egyformán működne, kizárólag tények sorozatából állna, akkor a szabály folytonos érvényesülése kizárná a jogsértést.
A jog működőképessége abban áll, hogy absztrakt normái jogilag érvényesek, a jogalkalmazó szervek jogi tevékenysége általános háttér az érvényesülés lehetőségeként, és nem utolsó sorban annak tudása , hogy a jogszabályok ténylegesen érvényesülnek. A jog folytonos érvényesülése gyakorol nyomást az emberi viselkedésre. Az a normativitás amely korábban tényszerűségbe fordult, a jog korábbi érvényesülése valószínűsíti azt, hogy most és a jövőben is ugyanaz fog történi.
Egy jogszabály tartalmának megértése, az abban előírt magatartás tanúsítása – vagy az abban előírt viselkedés – indítéka szerint lehet racionális, lehet emocionális és lehet részben ésszerű és részben érzelmi. Egy jogi norma működőképessége azért csupán tapasztalati becsléssel határozható meg. Ha egy jogszabály ma érvényes és ténylegesen érvényesül is, igen nagy valószínűséggel feltételezhető, hogy holnap is ez lesz a helyzet.
A jogi norma érvényesülése térben és időben egy bizonyos intervallumban jelölhető meg, különféle tényezők alapulvételével. Főbb tényezők:
–a jogi norma egyéni és társadalmi befogadása, annak ismertsége és elhihetősége, hogy érvényes szabály van. Az embereknek bizonyos értelemben, az számít valamit – az érvényes – amit szabályként megértenek és el is hiszik azt, hogy annak úgy kell lennie.
–A jogi tevékenység, egyfelől jogalkalmazás, másfelől jogalkotás. Ezek társadalmi azaz állami tevékenységformák. Előfeltevése, hogy az emberek közötti kapcsolatok jogi szabályokkal rendezhetők.
Működésében a jog mint kényszermechanizmus magába foglalja az állami kényszerítés lehetőségét, mégsem mondható az, hogy ezért lenne működőképes.