A normában tartalomkén kifejezett jogi  felelősség megerősítettsége a felelősségre vonhatóság, illetőleg a felelősségre vonás lehetőségének kijelentése.A jogi szankció a kényszeraktus esete, arra az esetre ha a jogviszony tartalmának érvényesülése elmarad. Ha elmaradna a jogviszonyban feltételezett viselkedés vagy eredmény.Ebben az értelemben a szankció jogkövetkezmény. A jogviszony tárgyához és tartalmához igazodik, amelyet a fenyegetettség és a kikényszeríthetőség lehetőségeiben fejez ki. Az a viszony amit jogilag relevánsnak tartanak tilalom vagy a parancs megszegésével jön létre és nyomban időszerűsíti a szankciót.
Aki lop az x évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles megtéríteni.A két példa egyaránt kogens és tiltó jellegű jogviszony. Megvalósulásukkal a jogkövetkezmény nyomban időszerű is. A szankció típusa nyilván eltér egymástól: a lopásé büntetőjogi büntetés, a kártérítésé viszont vagyoni helytállás
A szankció két típusa:
         -represszív v. Negatív szankció: a büntető, hátrányt okozó
–nem represszív, pozitív szankció – a jogviszony tárgyát és tartalmát érvényre juttató
A jogkövetkezmény, mint szankció nem nyomban válik időszerűvé, hanem akkor, amikor a jogviszonyban valamilyen érvényes jogosultság vagy kötelezettség teljesítése elmarad.
Tilos, nem szabad, nem engedett stb., ezeknek a szavaknak a súlyát a jogviszonyokban a felelősségre vonhatóság, és a norma érvényesülését biztosító jogkövetkezmény, szankció adja.