Absztrakt jogi felelősség a normákban kifejezett felelősség, azaz az általánosított tipizált jogviszony jogi tartalma. A magatartás normatív megkötöttsége. A jogalany felelőssége állandóan meglévő, nemcsak a felelősségre vonásban létezik.
A jogi felelősség, mint általánossan tudatossá tett:  előírt kötelességtudat. Nyilvánvalóan pozitív kategória.
A jogviszony alapesete a norma általános, akadálytalan érvényesülése. A norma megszegése ugyanis tipikus, ám a tapasztalatok azt mutatják, hogy a normának megfelelő viselkedések száma jóval nagyobb, mint a normaellenesé. A felelősség általában a pozitív kötelességtudat.
A kötelességtudat közvetlenül nem megfigyelhető tény, mégis legalább alapos feltevésnek tartható.
Ez a jogszabály megtartása révén alakul ki az egyénekben, s így jelent számukra valamit a felelősség, mint egy bizonyos társadalomhoz tartozás,egy jogi normarendhez való tartozás megkötöttsége a maga számára és ugyanennek az elvárása másoktól. Ennek a tagadása a felelősségellenesség, mely megalapozza a felelősségre vonást és a felelősségre vonhatóságot.
Szubjektív vagy vétkességi felelősség. Büntetőjog: szándékosság, Polgári jog: vétkességi felelősség