A jogviszony a jogi normában általánosan előfeltételezett és tételezett kapcsolat típusa. Ez vagy a jogalanyok egymás közötti kapcsolata vagy a jogalanyok tárgyakhoz való viszonya, amely egyben kapcsolatot jelent más jogalanyokkal is.
1.Személyi jogviszony:pl. Adós- hitelező, munkáltató-munkavállaló,
2. Dologi jogviszony: Pl: a tulajdonos viszonya a tulajdonában lévő tárggyal
A jogviszony, mint jogilag szabályozott társadalmi viszony a jogalany jogi helyzetének meghatározása más jogalanyokhoz képest, vagyis mások vonatkozásában. Kifejezi, hogy valamely kapcsolatnak jogi szempontból van-e jelentősége vagy nincs.
A jogviszony másodsorban, a jogalany helyzetének meghatározása a releváns ( a jogban van jelentősége ) viszonyban. Eszerint a jogalany jogosult lehet, vagy kötelezett lehet, vagy mindkettő. A jogviszony normatív tárgya általánosan vagy egy jogosultság, vagy egy kötelezettség.
A jogalany magatartása, cselekvése, viselkedése – akár aktivitása, akár passzivitása – abban a feltételezett helyzetben melyet jogviszonynak neveznek vagy megegyezik vagy eltér.
Az eltérés a magatartás tanúsítójának alanyi jogát illetőleg kötelezettségét változtatja, s ennek kétféle esélye van:
–a jogsértés: amely az alanyi kötelezttségeket keletkezteti. A jogsértés mint tiszta forma kizárólag kötelezettségekke terheli a jogalanyt.
bűncselekmény
–az alanyi jogosultság megváltoztatása, amely új jogosultságokat
 és kötelezettségeket keletkeztet. Szerződés
A jogiviszony jogi tartalma a felelősség.