Valamely társulás önálló jogalanynak való elismerése. Az többek célja, a célokért való együttműködés, mindezekért működő szervezeti forma, s az egésznek jogi egységként való felépítése.
A jogi személy így semmiképpen nem azonosítható valamely egyénnel, azaz természetes személlyel, mint jogalannyal, ugyanakkor jogi személyt egyetlen ember is képviselhet.
A jogi személy típusai:
–polgárjogi vagy magánjogi személyek: a polgárjogi személy jogalanyisága megerősítést igényel: részrendje akkor érvényes, ha azt a teljesség rendje, a társadalmi rend, és különösen a közjogi jogrend elismeri és elfogadja. A hatályos jog alapján érvényesen létrejött társulás, amelynek önálló célja, rendeltetése, szervezete és önálló vagyona van. Alapmodellje a szerződéssel létrejött társulás, amely személyi társulás vagy üzleti társulás
–Közjogi személyek:jogi helyzetének meghatározása és megerősítése közvetlenül egy államilag szervezett társadalom jogrendje. Ez a jogalanyi helyzet meghatározott társadalomban a társadalom feletti jogi normatív főhatalom, amit szuverenitásnak neveznek.
–Nemzetközi jogi személy: jogalanyisága külön megerősítést igényel: a nemzetközi szerződés
 valamely társadalomra és államre cssak abban az esetben lehet érvényes, ha az jogrendjével nem ellenkezik és abba beépül.