Jogalany az, aki jogi értelemben számít: akinek valamilyen jogviszonyban jogosultsága vagy kötelezettsége lehet.
A jogosultságok és kötelezettségek mindig jogalanyokra nézve fejezhetők ki általánosan: az alanyiság ezért beszámíthatóság. A jogalany a jogesetben konkrét, a jogi normában absztrakt.  Valamely konkrét jogalanyt a jogalkalmazói eljárásban azonosítanak, valamely absztrakt jogalanyt pedig a jogalkotásban ill. A jogszabályokban. A konkrét jogalany valóságos, ténybelileg azonosítható.
A jogi norma alanya a jogszabályban valaki, aki jogoknak és kötelezettségeknek az alanya, azaz akinek jogai és kötelezettségei vannak, illetőleg lehetnek. Jogalany az, aki a jogszabályban leírt magatartást megvalósítja, akinek a szabály szól, vagyik a jogszabály címzettje.
A jogalany így jogosultságok és kötelezettségek összessége.
Jogalany: lehet természetes személy és jogi személy
 természetes személy: mint jogalany az ember. Minden ember eleve jogalany, mint természetes személy. ( jogképesség, cselekvőképesség,