Sajátos normaösszességek, melyek bizonyos szervezet felépítésének, céljainak, működésének  a szabályosságait foglalják össze. E szabályok egybeválogatása, megállapítása a szervezet céljaihoz igazodik.  A szervezet célja lehet például: gazdasági, kultrális, szociális és politikai jellegű.
Valamely szervezet normarendszere a szervezeti célok alapján áll:  e szabályok értékítéletének hasonlóságát az összeszerveződés értelme adja. Az értékképzés módja elgondolt, célszerű, amely végeredményben arra vezethető vissza, hogy ami hasznos és mi káros a szervezetben egyesült egyének számára, különös tekintettel a szervezet céljára.
Az értékítélet alapvetően racionalitást fejez ki, legalábbis látszólag.Olyan ésszerűségeket, amelyek a célok elérésére leginkább alkalmasnak látszó viselkedésminták foglalata: ezek egyértelműen eszközök a cél eredményes megvalósításához.
A szervezeti normák tehát arról szólnak, hogy egymással egybeszerveződött egyének szükségletei kielégítése érdekében mi lehet hasznos vagy káros, milyen irányítással érhető el legjobban vagy legegyszerűbben a közös célok megvalósítása.
Egy szervezeti normarendszer ésszerűsége mindig gyakorlati célokat szolgál, s ha tényleges nem működik akkor nincs.
A szervezeti norma célszerűségében munkamegosztás jelenik meg, a munka elvégzéséért való helytállás  a felelősség alapja. A felelős az, aki a szervezethez tartozás alapján a rá eső feladatot nem teljesítette. Végeredményben azért felel, mert ne mazt tette, amit a szervezetben elfoglalt poziciójában tőle eredményességként elvártak.
A szervezet normativitása társadalmiság, amely csak szervezetileg értelmezhető.
Szankció: aki a szervezet szabályát sértő magatartást tanúsít, a szervezeten belül alacsonyabb pozicióba helyezik, vagy végső soron a szervezetből kizárják.
A szervezeti szankció azt mutatja meg, hogy a szankció értelme nem egyszerűen a magatartásnak vagy az akaratnak a bűntetése. A szankció értelme a racionalitás, nem pedig a bűntetés a szervezeti normák keretében. A szankció itt az ésszerűség érvényesítése. Nincs vétkesség, bűnösség, csak elváratóság van, s ennek tárgyszerű sértése, mint az eredményesség elmaradása.
A szervezet normarendszereit a szokás az erkölcs legfeljebb alakítja, de nem hozza létre.
A szervezeti normák érvényesítésének technikája a szervezeti működés keretein belül marad: a szervezet maga érvényesíti elvárásait.
A nagy szervezetek a szervezeti normáikat szabályzatokba rögzítik.