Egy bizonyos normarendszer az abba tartozó valamennyi szabályból áll: meghatározott helyen és időben érvényesnek tartott szabályok összessége, amelyet összetartozónak képzelünk el a szabályoknak tulajdonított tartalmi tulajdonságok alapján.
Valamely normarendszer egyfelől tudásrendszer, másfelől elvárásrendszer. A különféle szabályoknak  együtt normarendszerbe való felfogását megalapozhatja a szabályok mögöttes értékítéletük hasonlósága, értékképzés módja, a szabályokban kifejezett racionalitás, a szabályokban tételezett felelősség jellege, a szankció jellegzetessége,  a szabályok létrehozásának kivitelezési módja.
A normarendszerben elvileg nem fordulhat elő ellentmondásosság, az hogy ugyanarra az esettípusra az egyik szabály megenged valamit, a másik pedig megtilt.
Valamely társadalomban, meghatározott időben többfle tartalmú normarendszer lehet érvényesnek tartott. Ezek típusai:
–szokás
–erkölcs
–a szervezeti normák
–a jog
A jog kivételével  e normarendszerek önálló, azaz egymással egyenértékű változatokban jelenhetnek meg, illetőleg önálló, de egymással nem egyenértékű változatokban, a jognak pedig – eltekintve a helyi hatályú rendeletalkotástól – változatai nincsenek.