A készletgazdálkodás hatásai a vállalat működésére

 • készletezés a marketing területén a fogyasztó orientált marketing megvalósításának fontos feltétele
 • a termelési folyamatok inputjai és outputjai készletekkel vannak összefüggésben. Továbbá a termelési folyamatokban, valamint a termelési folyamat egyes fázisai között is készletek találhatók
 • a készletezésnek fontos pü-i összefüggései vannak. A készletezési tevékenység egyfelől a vállalati pénzeszközök egyik befektetési területe, másfelől a folyamatos ráfordítások lényeges csatornája

A készletgazdálkodás legfontosabb kérdései

 • milyen termékekből tartsunk készletet?
 • a vállalat által kívánatos készletezési tekintet igény-kielégítést mekkora készlettel lehet megvalósítani?
 • a kívánatosnak tekintet készletezési szintet milyen döntési-szabályozási folyamatokkal lehet hatékonyan megoldani?
 • a vállalat készletgazdálkodása milyen tőkebefektetéssel és folyamatos ktg-kel jár, és az ehhez szükséges pü-i források hogyan biztosíthatók?

A "mikor rendeljünk" kérdésre két alapvető válasz adható

 • előre rögzített időközönként adjuk fel a rendeléseket
 • a rendelés időpontjáról akkor döntünk, amikor a készlet valamilyen meghatározott szint alá csökken

A "mennyit rendeljünk" kérdésre két alapvető válasz adható

 • előre rögzített a rendelési tétel nagysága
 • olyan mennyiséget kell mindig rendelni, hogy beérkezés után a készlet egy előre meghatáro- zott szintet érjen el

A készletgazdálkodási modellek alapváltozatai

 • fűrészfog-modell: a rendelési időköz és a rendelt mennyiség is állandó
 • ciklikus modell: a rendelési időköz állandó, a beérkező rendelés pedig a készletet egy meghatározott szintre tölti fel
 • készletrendelés fix: mindig akkor rendelünk, amikor a készlet egy meghatározott szintre csökken, rendelési mennyiség állandó
 • szint-készlet: a készletek bizonyos szintre történő csökkenés esetén azokat egy meghatározott szintre tölti fel

A készletgazdálkodás módszere (MRP)

Célja

 • a készletszint szabályozása a készletek beérkezésének megfelelő ütemezése útján
 • a készletgazdálkodás hatékonyságának javítása a készletszint szabályozása révén

 • Egységes rendszerként kezeli a beszerzés, készletezés, termelés folyamatait. A végtermék iránti keresletből indul ki. Vizsgálja a visszacsatolást.